Thank you for your patience while we retrieve your images.
Béaladaingean ran its Cruinniú na mBád or regatta as part of its Féile an Daingin festival over the weekend (5 August). These photographs feature the race for the Gleoiteoig and Púcán categories, Monday. Over 16 craft took part. To see the photographs full-screen click on "Slideshow". There may be music with this but lower the sound if you prefer. You can also speed up or slow down the slideshow to your taste.


* Prints of any photographs from this site can be ordered. Is féidir prionta d'aon phictiúr ar an suíomh seo a ordú.

Eagraíodh Cruinniú na mBád, Féile an Daingin an deireadh seachtaine seo caite (5 Lúnasa). Seo pictiúir ó chomórtas na ngleoiteogaí agus na bpucán ar an Luan. Ghlac 16 bád páirt ann. Leis na pictiúir seo a fheiceáil lán-scaileán roghnaigh "Slideshow". D'fhadfadh ceol abheith leis ach ísligh an fhuaim más fearr leat. Is féidir leat guaiseacht na bpictiúr a mhoilliú chomh maith.
Béaladaingean_13-0212Béaladaingean_13-0273Béaladaingean_13-0262Béaladaingean_13-0205Béaladaingean_13-0206Béaladaingean_13-0209Béaladaingean_13-0210Béaladaingean_13-0213Béaladaingean_13-0215Béaladaingean_13-0218Béaladaingean_13-0221Béaladaingean_13-0222Béaladaingean_13-0225Béaladaingean_13-0226Béaladaingean_13-0228Béaladaingean_13-0230Béaladaingean_13-0231Béaladaingean_13-0232Béaladaingean_13-0234Béaladaingean_13-0237