(Irish language version follows)

I am a photographer and graphic designer living in An Cheathrú Rua in Connemara in the west of Ireland, one of the most beautiful regions in the world. I have worked in the national newspapers as a designer, production manager and photographer. I began working freelance in 2009. I have one book of photographs published, "Ireland's Friendly Dolphin" (Brandon) capturing the life of Fungie, the wild dolphin in Dingle, Co Kerry. I now have a studio and Gallery in the Craft Centre in Spiddal, Co Galway. I also cover all photographic needs in the region, from corporate to community.


Is grianghrafadóir agus dearthóir grafaice mé atá i mo chónaí ar an gCeathrú Rua, Conamara, Co na Gaillimhe. Bhí mé ag obair i nuachtáin náisiúnta éagsúla go dtí 2009 nuair a chuaigh mé le saordhearadh agus saorghrianghrafadóireacht. Tá leabhar grianghrafadóireachta agam, Ireland's Friendly Dolphin," foilsithe ag Brandon ag leanacht saol Fungie i gCuan an Daingin, Contae Chiarraí. Tá stiúdeó agus gailearaí agam i gCeardlann an Spidéil. Déanaim freastal ar ócáidí corporáideacha, agus pobail - ó sheoladh leabhar go bainisí agus comaoineach.